top of page

Toiminnan taustaa

Luontokoulu Tikankolon toiminnan tavoitteena on tukea tulevaisuuden kannalta välttämätöntä ympäristötietoisuuden lisäämistä. Toiminnan sisällön johtavana ajatuksena on tunnetasolla vaikuttavien, positiivisten luontokokemusten tarjoaminen kullekin ikäryhmälle sopivalla toiminnallisella tavalla ja tätä kautta tapahtuva luontoarvojen välittäminen.
 

Lapsille jo varhaisessa vaiheessa, heidän ikätasolleen sopivalla tavalla, välitetyt luontoarvot antavat pohjan elinikäiselle luontoarvojen merkityksen ymmärtämiselle. Luonnon rauhoittava ja elvyttävä vaikutus on tärkeää Luontokoulu Tikankolon toiminnassa.

Mistä pidit ympäristöpäivänä?

Luontokoulu Tikankolo

'' Sai olla pois koulusta metsän keskellä ''

Luontokoulu Tikankolo
Luontokoulu Tikankolo

'' Kun syötiin eväitä ja leikittiin ''

'' Luonnosta ja sen kauneudesta ''

Mitä olisit halunnut tehdä toisin?

Luontokoulu Tikankolo

'' En mitään, siellä oli kivaa ''

'' Maistella marjoja ''

Luontokoulu Tikankolo
Luontokoulu Tikankolo

'' Kävelyn sijaan pyöräily ''

Luontokoulu Tikankolo
bottom of page