top of page

Toiminnan sisältö

  • Monipuolinen luonto- ja ympäristötoiminta

  • Kestävän kehityksen toiminta ja ohjaus

  • Ulkona oppiminen eri oppiaineissa

  • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutus luontoteemalla tukien laaja-alaista osaamista

  • Luontoliikunta eri muodoissaan, sisältäen myös Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen aktiviteettimahdollisuudet

  • Luontoaiheiset työpajat

Toiminnassa hyödynnetään laajaa ja monipuolista eri tahojen tuottamaa ympäristökasvatusmateriaalia.

 

MAPPA.fi on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ylläpitämä ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki.

 

Suomen kieltä opetteleville on käytössä Kielipuu-materiaali.

Luontokoulu Tikankolo
bottom of page